Protocol Veiligheid

safetyFreeUseAangezien CoderDojo een organisatie is die met kinderen en vrijwilligers werkt is het noodzakelijk om de nodige aandacht te besteden aan het waarborgen van de veiligheid van kinderen.

De vrijwilligers die zich bij CoderDojo voegen zijn vaak enthousiastelingen uit het werkveld die verder geen opleiding of achtergrond hebben in werken met kinderen.

Om er toch voor te zorgen dat de deelnemende kinderen ten alle tijde in een veilige omgeving terecht komen, dienen alle betrokkenen bij een CoderDojo op de hoogte te zijn van dit protocol en deze ook uit te voeren.

1. Aannemen van nieuwe vrijwilligers

Elke Dojo krijgt te maken met vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen uit elke hoek komen en melden zich meestal zelf aan. Zoals bij elke organisatie geldt ook bij CoderDojo dat er beter één goede vrijwilliger te weinig aangenomen kan worden dan één slechte vrijwilliger te veel. Daarom lopen nieuwe vrijwilligers een proces door om zeker te weten dat er zoveel mogelijk gecontroleerd is. Het proces is als volgt:
1. De vrijwilliger meldt zich aan via de CoderDojo website of via de mail.
2. Er vindt een kennismaking plaats tussen de vrijwilliger en de organisatie van de dojo. Hierbij zal de organisatie dieper in gaan op de achtergrond van de vrijwilliger om erachter te komen wat bijvoorbeeld de motivatie is en of de vrijwilliger eerder met kinderen gewerkt heeft. De vrijwilliger wordt op de hoogte gesteld van de werkwijze en de regels die voor de CoderDojo gelden.
3. Op de eerste dojo waarbij de vrijwilliger meehelpt wordt deze gekoppeld aan andere, al ervaren vrijwilligers. Er is ook altijd een lid van de organisatie aanwezig.

2. Gezondheid / Veiligheid

Op de eerste plaats hebben we het hier over fysieke veiligheid en gezondheid. Tijdens een dojo moet het risico op lichamelijk letsel geminimaliseerd worden. Om dit te waarborgen wordt er ten alle tijden gezorgd voor:

• Een EHBO service, waarvan de contact-informatie bekend is bij alle vrijwilligers
• Kabels zijn zoveel mogelijk weggewerkt zodat niemand erover kan vallen
• De ruimte voldoet aan alle veiligheid eisen zoals een vluchtplan, rookmelders, brandblussers, etc. en dit is bij de vrijwilligers bekend.
• Er is een actuele lijst van deelnemers die binnen zijn zodat er bij ontruiming gecontroleerd kan worden of iedereen buiten is.

Op de tweede plaats moet er ook met psychische veiligheid rekening gehouden worden. Een kind moet niet alleen veilig zijn maar zich ook veilig voelen.

• Een kind mag altijd haar/zijn woord doen en krijgt de mogelijkheid tot uitpraten.
• Een kind zal nooit geforceerd worden om iets te vertellen of iemand in vertrouwen te nemen.
• Zoals in de huisregels en vrijwilligersovereenkomst ook beschreven staat, zijn alle kinderen welkom, onafhankelijk van ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, etc. Gedrag en opmerkingen waardoor specifieke kinderen zich onveilig of onwelkom kunnen voelen wordt niet getolereerd.

3. Internet Veiligheid

Tijdens te dojo zijn kinderen vaak zelfstandig aan het werk. Ze hebben onbeschermd toegang tot internet gezien er vaak geen firewalls of filters aanwezig zijn op het netwerk. Dit betekent dus ook dat kinderen, al dan niet bewust, op sites of plaatjes terecht kunnen komen die niet direct voor ze geschikt zijn.
Het is absoluut niet toegestaan voor kinderen (of ouders) om tijdens de dojo naar gewelddadig of pornografisch materiaal te kijken.
Als een dergelijke situatie zich voordoet, is het zaak om snel poolshoogte te nemen en de situatie op te lossen. Het is niet de taak van CoderDojo om het kind te straffen, dus het materiaal zal afgesloten worden en aan het kind uitgelegd worden dat het niet de bedoeling is. De organisatie van de dojo wordt ingelicht zodat deze, indien nodig, ook de ouders kan inlichten van het voorval.

4. Gedragscode Vrijwilligers

Vrijwilligers dienen zich bewust te zijn van de risico’s rondom de veiligheid van kinderen en zichzelf. Er zijn een aantal algemene regels wat betreft het contact met en rondom kinderen die aan een CoderDojo meedoen.

• Wees bewust van de persoonlijke zone van een kind. Raak een kind nooit zomaar aan, ook niet in de vorm van bijvoorbeeld een schouderklopje.
• Als je een kind helpt op de computer buig dan niet over / om het kind heen maar ga naast het kind zitten om te helpen.
• Een vrijwilliger is nooit met een kind alleen in een ruimte. Er moeten ten alle tijde minimaal 2 volwassenen aanwezig zijn in een ruimte waar kinderen zich bevinden. Vrijwilligers lopen niet alleen met een kind mee naar de WC.
• Er worden onder geen beding contactgegevens uitgewisseld met kinderen of afgesproken buiten de dojo om zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders.
• Er wordt gelet op taalgebruik, ook bij contact tussen vrijwilligers of ouders onderling. Kinderen kunnen het altijd horen!
• Er wordt fatsoenlijke kleding gedragen. Denk hierbij met name aan bijvoorbeeld laag hangende broeken, decolletés, etc. Ook naar de ouders toe is het belangrijk om er verzorgd en fris uit te zien.
• Er wordt nooit binnen gerookt en het liefst buiten zicht van de kinderen

5. Rapporteren

Voorvallen worden altijd gemeld bij de organisatie van de dojo, ook bij twijfel. De organisatie kan dan inschatten of en welke actie er nodig is. Indien nodig wordt er een rapport met datum en handtekening geschreven zodat eventueel andere betrokken partijen dit kunnen inzien. Afhankelijk van de zwaarte van het voorval kunnen diverse partijen ingelicht worden. Denk hierbij aan de politie, Kinderbescherming, CoderDojo Nederland, CoderDojo Foundation (Ierland).

6. Tot slot

Let goed op elkaar en op de kinderen. Een ongeluk zit in een klein hoekje! De veiligheid van kinderen is een zeer gevoelig onderwerp. Te allen tijde wordt er verantwoordelijk met kinderen om gegaan en gezond verstand gebruikt om situaties in te schatten.

Advertenties

2 gedachtes over “Protocol Veiligheid

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s